www.markvaruhuset.se

Markvaruhuset

Markvaruhuset är en byggvaruhandel som specialiserat sig inom produkter för mark-, grund- och VA-byggnationer. Med flerårig erfarenhet finns ovärderliga kunskaper inom dessa områden i byggbranschen.

När det handlar om grundläggning, VA-system och fuktskydd finns det få som ens kommer i närheten av den gedigna kunskap du hittar hos Markvaruhuset. De har nu varit verksamma i snart 35 år och därmed stött på mesta – och vet vilka lösningar som fungerar. Det är kunskap som de gärna delar med sig av till dig och andra byggproffs!

Sweet Charlie har levererat en komplett e-handelslösning med extra möda nedlagt på struktur och enkel navigation. Även hemsidesdelen och annat tryckt material har fått en ny design.

Är det läge att prata e-handel över en kopp?


* obligatorisk