Facebook som annonsplattform – aktuella fakta

Att Facebook blivit en relevant plattform för marknadsföring på internet har knappast undgått någon. Här följer lite intressant läsning från Internetstatistik som bekräftar detta:

– 70% av alla internetanvändare i Sverige använder Facebook, runt hälften gör det dagligen.
– Åldersgruppen 16–25 år är den största användargruppen.
– Studenter och föräldralediga använder Facebook i högre utsträckning än de som arbetar.
– Närmare en tredjedel av Sveriges pensionärer använder Facebook.
– Stadsbor använder Facebook mer än de som bor på landet.
– Ensamstående och folk i samborelationer använder Facebook i högre grad än de som är gifta eller frånskilda.

Det faktum att 16–25-åringar är störst på Facebook är extra intressant, eftersom det är en målgrupp som blivit mycket svår att nå via traditionella media.

Är det läge att prata e-handel över en kopp?


* obligatorisk