E-handel för B2B jämfört med konsument – vad skiljer?

Det här är en fråga som vi ofta får, och det finns skillnader som du bör ha i åtanke när målgruppen är andra företag. Det krävs ofta lite fler funktioner. Vill du att bara dina återförsäljare ska kunna lägga ordrar och se priser behövs det en inloggningsfunktion, liksom rutiner för att manuellt godkänna nyanmälda åf-kunder och bestämma vilken prislista som ska gälla för just dem.

Fakturor behöver också genereras automatiskt och fraktlösningarna kanske ser annorlunda ut än om du säljer till slutkund. Sådana faktorer kräver lite mer, speciellt av kopplingarna mot affärssystemet. En aning bökigare är det alltså att bygga ett B2B-system men det blir oftast en bra affär när många tidskrävande administrativa uppgifter automatiseras i e-butiken.

En viktig del av vår uppgift i sammanhanget är att hitta nya, smarta funktioner som gör det enklare och snabbare för kunderna att beställa. Tack vare vår modulära utvecklingsmetod kan vi möta dina behov, både idag och om förutsättningarna förändras i framtiden.

Är det läge att prata e-handel över en kopp?


* obligatorisk